Wij gaan voor uw Recht-op-Zorg 

 

Hierboven een aantal reportages die o.a. de gevolgen van de lange wachtlijsten laten zien. Als ZorgGebruikers.be wachten we al heel lang op een oplossing, sommige ouders voeren al meer dan 25 jaar actie, maar tevergeefs. De wachtlijsten raken niet opgelost, integendeel: ze groeien aan!

Daarom denken we dat er maar één oplossing is : het Recht-op-Zorg. Net zoals alle kinderen recht hebben op onderwijs, moeten alle mensen met een handicap recht hebben op alle professionele zorg die nodig is om hen een volwaardig en zinvol leven te laten leiden.

 

Het Europees Comité heeft België veroordeeld omdat zowel mensen met een handicap als hun gezinnen sociaal geïsoleerd worden doordat ze noodgedwongen zelf voor alle zorg moeten instaan. Concreet laat deze veroordeling geen twijfel over de schuldige (de overheid) en de schade (sociaal isolement).

In opvolging van die procedure heeft de voogd van Rita V. op ons advies en onze kosten op 22/05 een éénzijdig verzoeksschrift ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. De voorzitter heeft het verzoek bekrachtigd en het VAPH verplicht om opvang te bieden :

 

 

Maar op 27/05 maakte het VAPH de droom van zoveel ouders stuk, door derdenverzet aan te tekenen. Ze hebben Rita V. weliswaar een tijdelijke opvang aangeboden, maar de overheid wil in een kortgeding de dwangsom laten vernietigen. Het VAPH stelt onomwonden dat iedereen moet wachten, ook Rita V. Zelfs al heeft ze geen (t)huis meer :

 

 

Vzw Opvang Tekort heeft beperkte financiële middelen:  de netjes opgespaarde lidgelden van de voorbije jaren. Maar we verwachten nog rechtszaken en we willen alle mogelijke jurist-specialisten inzake Europees Sociaal recht inschakelen, vanuit heel België en Europa. Uiteraard kost dit geld. Maar het is o.i. goed besteed geld omdat we op die manier via het VAPH de Vlaamse Overheid dwingen om automatisch voldoende middelen vrij te maken om iedereen te helpen. Zo wordt vzw Opvang Tekort op termijn overbodig. Daarom vragen wij U oprecht om ons financieel te steunen en uw bijdrage te storten op IBAN BE79 7330 0608 2233, we zijn blij met elke gift, of het nu 1, 10, 100 of 1.000 euro is ... alle steun is welkom !!

Iedereen kan ons helpen, ook wanneer U geen kind met een handicap heeft. Zo helpt U immers gezinnen als Rita V. Maar het kan ook in uw omgeving gebeuren, in uw familie, bij vrienden, buren of kennissen … Aarzel dus niet en help ons Rita V. en alle anderen te helpen en zo op termijn een oplossing af te dwingen voor alle wachtenden. Dank bij voorbaat !

Klik op onderstaande brief om hem te lezen.

 

Help ons Rita V. te helpen

 

indien U onze zaak wil steunen, druk dan bovenstaande brief af en deel hem uit aan vrienden en kennissen. En leg hen uit waarom U ons wil steunen en ... waarom het voor U belangrijk is dat zij dat ook zouden moeten doen ... Samen staan we sterk !

 

Laat ons samen zorgen voor de kinderen van zij die er niet meer zijn, in de hoop dat anderen dat ook voor onze kinderen doen, wanneer wij er niet meer zijn.

 

Bedankt !
(c) 2014 by ZorgGebruikers.be